Viide(2)

Sokolovski, V. 2005. Arheoloogiline leire ja eeluuring Paldiski mnt kalmetel. (Aruanded)
Vedru, G. 2019. Kadaka klindi kivikalmete maastikuinspektsiooni ja eeluuringu aruanne ning eksperdihinnang. (riigitegelane)