Viide(25)

Piirits, P. 2014-2015. Arheoloogilised uuringud Tartu Ülikooli tn 14 hoonealuses osas. (Aruanded)
Piirits, P. 2015. Arheoloogiline eeluuring Tartus Lai tn. 39 krundil (Aruanded)
Elamu Tartus Baeri 1 muinsuskaitse eritingimused (2014)
Roog, R. 2016. Arheol. uuring Tartus Kitsas tn 5 krundil (Aruanded)
Bernotas, R. 2017. Arheol. uuring Kaarsilla remondil kallasraja vundamendiaukude kaevistes (Aruanded)
Tvauri, A. 2016. Arheol. eeluuring Tartus Narva mnt 6 ja 10 kruntidel (TÜ IT-keskus) (Aruanded)
Tvauri, A. 2015. Arheol. uuringud Tartus Ülikooli ja Vallikraavi tänaval vee- ja sadeveetorustiku eh (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. uuring Küütri 8 krundil (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. eeluuring Tartus Ülikooli 2b krundil (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. uuring Ülikooli ja Poe tn, Ülikooli 8, 10a ja 12 soojatorustiku ehitusel (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. eeluuring Pepleri 1a kinnistul (Aruanded)
Saage, R. 2015. Arheol. uuring Tartus Vabaduse pst 8 sadeveetorustiku ehitusel (Aruanded)
Roog, R. 2014. Arheoloogiline järelevalve Tartus Kloostri tänaval sept. 2013 (Aruanded)
Roog, R. 2015. Arheol. uuring TÜ vana anatoomikumi trasside paigaldamisel (Aruanded)
Vissak, R. 2016. Arheol. eeluuring Tartus Lai t 37 planeeritavate juurdeehituste alal (Aruanded)
Piirits, P. 2015. Arheoloogilised uuringud Tartu Ülikooli tn 14 trassidel (Aruanded)
Piirits, Peeter. 2015. Arheoloogiline järelevalve Tartus Munga tn 16 (Aruanded)
Piirits, P. 2015. Arheoloogiline järelevalve Tartus Baeri tn 1 (Aruanded)
Piirts, P. 2016. Arheoloogiline uuring Tartus Lai tn 39 hoone vundamendisüvendi rajamisel (Aruanded)
Piirits, P. 2018. Arheol. uuring Tartus Raekoja plats 18 elektrikilpide paigaldamisel. (Aruanded)
Piirits, P. 2019. Arheol. uuring Tartu toomkiriku W-osas. Lisa - Malve, M. Luude analüüs. (Aruanded)
Piirits, P. 2019. Arheol. uuring Tartu Barclay platsi SO-osas (Aruanded)
Tvauri, A. 2016. Arheol. uuring Tartus Lutsu 12 kinnistul (Aruanded)
Tvauri, A. 2018. Arheol. uuring Tartus Toomemäel mänguväljaku ehitusel (Aruanded)
Tvauri, A. 2019. Arheol. uuring Tartus Narva mnt 18/20 krundil seoses Tartu Ülikooli Delta maja ehitusega (Aruanded)