Viide(15)

Piirits, P. 2014-2015. Arheoloogilised uuringud Tartu Ülikooli tn 14 hoonealuses osas. (Aruanded)
Piirits, P. 2015. Arheoloogiline eeluuring Tartus Lai tn. 39 krundil (Aruanded)
Elamu Tartus Baeri 1 muinsuskaitse eritingimused (2014)
Roog, R. 2016. Arheol. uuring Tartus Kitsas tn 5 krundil (Aruanded)
Bernotas, R. 2017. Arheol. uuring Kaarsilla remondil kallasraja vundamendiaukude kaevistes (Aruanded)
Tvauri, A. 2016. Arheol. eeluuring Tartus Narva mnt 6 ja 10 kruntidel (TÜ IT-keskus) (Aruanded)
Tvauri, A. 2015. Arheol. uuringud Tartus Ülikooli ja Vallikraavi tänaval vee- ja sadeveetorustiku eh (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. uuring Küütri 8 krundil (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. eeluuring Tartus Ülikooli 2b krundil (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. uuring Ülikooli ja Poe tn, Ülikooli 8, 10a ja 12 soojatorustiku ehitusel (Aruanded)
Tvauri, A. 2014. Arheol. eeluuring Pepleri 1a kinnistul (Aruanded)
Saage, R. 2015. Arheol. uuring Tartus Vabaduse pst 8 sadeveetorustiku ehitusel (Aruanded)
Roog, R. 2014. Arheoloogiline järelevalve Tartus Kloostri tänaval sept. 2013 (Aruanded)
Roog, R. 2015. Arheol. uuring TÜ vana anatoomikumi trasside paigaldamisel (Aruanded)
Vissak, R. 2016. Arheol. eeluuring Tartus Lai t 37 planeeritavate juurdeehituste alal (Aruanded)