Leevendused(2)

Lubatud on hooldustööd Muinsuskaitseameti loa alusel.

Kuupäev: 30.10.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud on hooldustööd.

Kuupäev: 30.10.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis