Leevendused(2)

Omanik võib teha esmaseid hooldustöid.

Kuupäev: 13.03.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevöödis lubatud niita heina ja võsa.

Kuupäev: 13.03.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis