Leevendused(3)

lubatud on kuivanud puude mahavõtmine ja puuokste tagasilõikus

Kuupäev: 14.06.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

lubatud on senine maakasutus(põllumaa ja kalmistu teenindusmaa)

Kuupäev: 14.06.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Matmine lubatud tingimusel, et kuni aastani 1945 püstitatud hauatähised ja -piirded jäävad oma algsele asukohale

Kuupäev: 14.06.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal