Katastrikood(28)

29601:007:0022 (Mälestisel)
29601:007:0050 (Kaitsevööndis)
29601:005:0070 (Kaitsevööndis)
29601:007:0070 (Kaitsevööndis)
29601:007:0170 (Kaitsevööndis)