Leevendused(2)

lubatud on haljastustööd(v.a. kõrghaljastus)

Kuupäev: 15.01.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 15.01.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal