Leevendused(2)

Omanik võib kaitsevööndis ilma Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata teha territooriumi korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (niitmine, prahi koristamine). Kõik raietööd tuleb kooskõlastada.

Kuupäev: 26.03.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 26.03.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal