Leevendused(2)

Hooldustöid võib teostada omanik kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga.

Kuupäev: 25.09.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Omanik võib kaitsevööndis ilma Muinsuskaitseametiga kooskõlastamata teha territooriumi korrastustöid, mis ei kahjusta mälestist (niitmine, prahi koristamine). Kõik raietööd tuleb kooskõlastada.

Kuupäev: 25.09.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis