Leevendused(2)

Hooldustöid võib teha omanik.

Kuupäev: 03.11.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Hooldus- ja raietöid võib teha omanik

Kuupäev: 03.11.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis