Katastrikood(13)

72704:003:0353 (Mälestisel)
72701:001:1260 (Kaitsevööndis)
72701:001:1261 (Kaitsevööndis)
72701:001:1262 (Kaitsevööndis)
72701:001:1471 (Kaitsevööndis)