Omanikud/valdajad(2)

Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Kaitsevööndis) Alates 19.03.2013
Riigimetsa Majandamise Keskus (70004459) (Volitatud asutus, Kaitsevööndis) Alates 30.09.2013