Leevendused(4)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 01.03.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 01.03.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 19.04.05

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 19.04.05

Leevenduse liik: Kaitsevööndis