Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Elamu Kolde pst.3, 5, 7, 9. Arhitektuurimälestise pass