Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(1)

Elamu Kolde pst.11,13,15,17. Arhitektuurimälestise pass