Leevendused(1)

EV Riigikantselei valduses olevate vallasmälestiste kasutamise kitsendustele (MKS §23) leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 20.05.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal