Katastrikood(2)

77601:001:0739 (Mälestisel)
77601:001:0147 (Mälestisel)