Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 12.11.09

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 12.11.09

Leevenduse liik: Kaitsevööndis