Leevendused(2)

Hooldustöid võib teostada.

Kuupäev: 09.01.08

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 09.01.08

Leevenduse liik: Kaitsevööndis