Leevendused(1)

Lubatud eksponeerida tavalistes tingimustes.

Kuupäev: 11.10.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal