Katastrikood(11)

19002:003:0021 (Mälestisel)
19002:003:1800 (Kaitsevööndis)
19002:003:0340 (Kaitsevööndis)
19002:003:1460 (Kaitsevööndis)
19002:003:0660 (Kaitsevööndis)