Viide(1)

MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED hoone konserveerimis- ja restaureerimistöödeks. Tartu 2011. Koostaja: Ma (Arhiivmaterjalid)