Viide(3)

Restaureerimistööde tegevuskava (kooskõlastatud 09.08.2017)
Restaureerimistööde tegevuskava (kooskõlastatud 07.05.2018)
Konserveerimistööde aruanne (kooskõlastatud 09.05.2019)