Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(7)

Tartu linnakindlustuste bastioni ajalooline õiend.
Bastion Gustav Adolf. Eskiisprojekt 1975
Tartu linnamüür. Ajaloolise õiendi illustratsioonid
Tartu kui kindlus. Ajaloolised illustratsioonid.
Tartu linnamüür. Arheoloogilised uuringud 1978
Näita kõiki