Leevendused(2)

Mälestisel leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 13.01.10

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Kaitsevööndis leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 13.01.10

Leevenduse liik: Kaitsevööndis