Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 23.05.07

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 23.05.07

Leevenduse liik: Kaitsevööndis