Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 25.11.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 25.11.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis