Leevendused(2)

Leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 15.01.09

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud kaitsevööndi korrashoiuks vajalikud tööd.

Kuupäev: 15.01.09

Leevenduse liik: Kaitsevööndis