Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(4)

Uderna mõis
Uderna mõis
Udrena mõis. Inventariseerimine
Uderna mõisa peahoone. Arhitektuurimälestise pass