Muinsuskaitseameti digiteeritud arhivaalid(3)

Vara mõis
Vara mõis. Ajalooline õiend
Vara mõis