Leevendused(2)

teatisega leevendusi ei tehta

Kuupäev: 25.04.06

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

teatisega leevendusi ei tehta

Kuupäev: 25.04.06

Leevenduse liik: Kaitsevööndis