Leevendused(2)

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 24.05.04

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

leevendusi ei tehta

Kuupäev: 24.05.04

Leevenduse liik: Kaitsevööndis