Leevendused(1)

Lubatud niitmine, tee hooldus, vajadusel kraavi puhastamine.

Kuupäev: 09.02.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis