Leevendused(2)

Lubatud senine maakasutus, aia- ja põllupidamine

Kuupäev: 06.12.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud senine maakasutus, aia- ja põllupidamine ning tee hooldus.

Kuupäev: 06.12.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis