Leevendused(2)

Mälestise osas leevendusi ei tehta.

Kuupäev: 25.11.11

Leevenduse liik: Mälestisel ja kaitsealal

Lubatud hooldustööd ja puude-põõsaste eemaldamine (harvendamine).

Kuupäev: 25.11.11

Leevenduse liik: Kaitsevööndis