Katastrikood(8)

87401:001:0338 (Mälestisel)
87403:001:0120 (Kaitsevööndis)
87403:001:0840 (Kaitsevööndis)
87403:001:1340 (Kaitsevööndis)
87403:001:0790 (Kaitsevööndis)
87403:001:1230 (Kaitsevööndis)
91701:001:0452 (Kaitsevööndis)
91701:001:0453 (Kaitsevööndis)