Omanikud/valdajad(8)

Audru Vallavalitsus (75014296) (Omanik, Mälestisel) Alates 16.05.2017 Kaitsekohustus: 01.01.70
Eesti Vabariik (EE) (Omanik, Mälestisel) Alates 26.06.2017
Keskkonnaministeerium (70001231) (Omanik, Mälestisel) Alates 14.06.2011
Maa-amet (70003098) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 14.06.2011
Maanteeamet (70001490) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 28.06.2018
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (70003158) (Omanik, Mälestisel) Alates 16.08.2013
Politsei- ja Piirivalveamet (70008747) (Volitatud asutus, Mälestisel) Alates 11.01.2014
Siseministeerium (70000562) (Omanik, Mälestisel) Alates 23.03.2012