Siit saate näha tegevuslubasid, mida Muinsuskaitseamet on väljastanud vastutavatele spetsialistidele ja ettevõtjatele.

Ettevõtjal, mittetulundusühingul või sihtasutusel, samuti töid juhtival vastutaval spetsialistil peab olema tegevusluba järgmistel tegevusaladel:
 1) mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimise ja restaureerimise projekti    koostamine;
 2) uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine;
 3) uuring, mis toob kaasa mälestise muutmise, ning allveearheoloogiline uuring;
 4) mälestise ning UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine;
 5) mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine;
 6) veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine.

NB! UNESCO maailmapärandi nimekirja objektiks on ka Tallinna vanalinna muinsuskaitseala.

 

Otsingut vajalikke töid teostava ettevõtja või spetsialisti leidmiseks saab teha nii ettevõtja kui spetsialisti järgi. Otsingut saab teha tegevusloa numbri, isiku/ettevõtja nime või asukoha/aadressi, mälestise liigi ja tööde liikide järgi. Isiku/ettevõtja järgi otsides palume mitte kasutada: OÜ, AS, osaühing või aktsiaselts. Kuna juriidiliste isikute nimed tulevad äriregistrist ja need võivad olla nime ees, taga või lühendina, siis kui kirjutate selle nimes valesse kohta, siis otsingu tuelmus on null. Seega palume otsingut teha nt. otsides "Osaühing Vana Tallinn" sisestades nime otsingu kohale ainult "vana tallinn" kui te pole kindel kus asub nimes osaühing või aktsiaselts.

Vajalike tööde teostajat on lihtsam otsida  „Mälestise liik“ ja „Tööde liigid“ järgi.  Valige „Spetsialisti järgi“ või „Ettevõtja järgi“ ja „Filtreerimine“ ning edasi „Tööde liigid“ alt vastav tööde liik ja „Mälestise liik“ alt vastav mälestise liik.

Kui otsite näiteks arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks ettevõtjat või spetsialisti, siis valige „Tööde liigid“ alt alt "arheoloogiamälestis" ja „Tööde liigid“ alt "uuringud" või „arheoloogia valdkonnas“ ning saate loetelu ettevõtjatest, kellel on õigus vastavaid töid teostada .  

Kui otsite konserveerimise või restaureerimise tööde tegemiseks ettevõtjat, siis valige „Tööde liigid“ alt „konserveerimine ja restaureerimine“ ning „Mälestiste liik“ alt vastav mälestise liik ning saate loetelu ettevõtjatest, kellel on õigus vastavaid töid teostada .  

Samamoodi saab teha otsinguid teistes valdkondades. 

„Tööde liigid“ alt leiate ka kitsama tööde valdkonna valikuid: „ maastikuarhitektuuri valdkonnas“, „sisearhitektuuri valdkonnas“, „sise-ja välisviimistluse valdkonnas“  jne.

Jkn Number Isiku või ettevõte nimi Tööd Liik Kutsenimetus Kehtiv
1 VS 1020/2019 Juhan Hint uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Arhitektuuripärandi spetsialist, tase 6; puidurestauraator 31.12.2021
2 VS 1019/2019 Henry Tilk konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt puidurestauraator 31.12.2021
3 VS 1018/2019 Juhan Puusepp uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, metalli valdkonnas kunstimälestised metallirestauraator 31.12.2021
4 VS 1017/2019 Irina Naimark konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
5 VS 1016/2019 Martin Kärner konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
6 VS 1015/2019 Ivo Herm konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener, tööjuht, tase 6 31.12.2021
7 VS 1014/2019 Toomas Adrikorn uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
8 VS 1013/2019 Tarmo Põkka konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
9 VS 1012/2018 Janar Liivat konserveerimine ja restaureerimine, kivikatuste valdkonnas, plekitööde valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
10 VS 1011/2018 Ilshat Hanov konserveerimine ja restaureerimine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehituspuussepp 31.12.2021
11 VS 1010/2018 Artjom Žuržev konserveerimine ja restaureerimine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
12 VS 1009/2018 Stanislav Müürsepp konserveerimine ja restaureerimine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
13 VS 1008/2018 Jane Soodla inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener, tehnikateaduste magister 31.12.2021
14 VS 1007/2018 Ragnar Luigand inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
15 VS 1006/2018 Liisi Soomann konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt diplomeeritud arhitekt, tase 7 31.12.2021
16 VS 1005/2018 Maia-Liisa Vares inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
17 VS 1004/2018 Kärt-Mari Paju uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, maastikuarhitektuuri valdkonnas, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised, ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt maastikuarhitekt 31.12.2021
18 VS 1003/2018 Mehis Helme uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, ajalooliste raudteede ja raudteeveeremi valdkonnas ehitismälestised, tehnikamälestised raudteespetsialist 31.12.2021
19 VS 1002/2018 Margo Padar konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
20 VS 1001/2018 Ülla Paras uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ajaloolane 31.12.2021
21 VS 1000/2018 Randel Pärna inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
22 VS 999/2018 Oleg Kaas inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener (maaehitus) 31.12.2021
23 VS 998/2018 Meelis Kann inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener (maaehitus) 31.12.2021
24 VS 997/2018 Georg Tammiste konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
25 VS 996/2018 Olga Batuhtina inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste bakalaureus (4.a. õpe) 31.12.2021
26 VS 995/2018 Kristiina Renter uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
27 VS 994/2018 Kristjan Lustmets inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
28 VS 993/2018 Riskko Jõeots inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
29 VS 992/2018 Katri Soonberg konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, maastikuarhitektuuri valdkonnas, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised, ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt maastikuarhitekt 31.12.2021
30 VS 991/2018 Jaanus Luhaäär inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
31 VS 990/2018 Ivo Rannaste uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt sisearhitekt 31.12.2021
32 VS 989/2018 Katrin Tammsaar konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, sisearhitektuuri valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud sisearhitekt 31.12.2021
33 VS 988/2018 Tanel Teder uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
34 VS 987/2018 Maarja Marga uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt sisekujundaja 31.12.2021
35 VS 986/2018 Priit Lätti uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine arheoloogiamälestised, veealused mälestised arheoloog 31.12.2021
36 VS 985/2018 Kaisa Milsaar uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, sise- ja välisviimistluse valdkonnas, paberi valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt konservaator 31.12.2021
37 VS 984/2018 Ave Kitsel uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, maalingute valdkonnas ajaloomälestised, ehitismälestised, kunstimälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt konservaator 31.12.2021
38 VS 983/2018 Mari-Ann Esajas uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt rakendusarhitekt 31.12.2021
39 VS 982/2018 Liisa Randmaa Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine arheoloogiamälestised, veealused mälestised merearheoloog, magister 31.12.2021
40 VS 981/2018 Eleriin Tekko uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, maastikuarhitektuuri valdkonnas, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised, ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt maastikuarhitekt 31.12.2021
41 VS 980/2018 Ene Kurg inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener 31.12.2021
42 VS 979/2018 Alice Laanemägi uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
43 VS 978/2018 Helle-Ann Urgard uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
44 VS 977/2018 Kati Haki konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
45 VS 976/2018 Kristiina Frolova uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt muinsuskaitse ja restaureerimise bakalaureus 31.12.2021
46 VS 975/2018 Kaspar Kull inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
47 VS 974/2018 Margus Vilisoo konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusjuht, tase 6 31.12.2021
48 VS 973/2018 Madis Mutso konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
49 VS 972/2018 Kristina Sepp uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
50 VS 971/2018 Maie Kais uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
51 VS 970/2018 Eduard Suursoo veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine veealused mälestised sukeldumisinstruktor 31.12.2021
52 VS 969/2018 Ivari Sarapuu veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine veealused mälestised sukeldumisinstruktor 31.12.2021
53 VS 968/2018 Hanna Selvet uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt muinsuskaitse ja konserveerimise bakalaureus 31.12.2021
54 VS 967/2018 Vlasta Huttunen konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
55 VS 966/2018 Riho Alaru konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
56 VS 965/2018 Kersti Ploom konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
57 VS 964/2018 Karola Mursu uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, sise- ja välisviimistluse valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt muinsuskaitse ja restaureerimise bakalaureus 31.12.2021
58 VS 963/2018 Janika Roosa konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide ja mööbli valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt restauraator 31.12.2021
59 VS 962/2018 Jürgen Aavasalu konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitaja 31.12.2021
60 VS 961/2018 Sille Raidvere uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt kunstnik-kujundaja 31.12.2021
61 VS 960/2018 Triin Tammann konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide ja mööbli valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt puidurestauraator 31.12.2021
62 VS 959/2018 Meelis Maidla konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt puusepp 31.12.2021
63 VS 958/2018 Rünno Nukke konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, plekitööde valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener, tase 6 31.12.2021
64 VS 957/2018 Madis Tarum konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt puusepp 31.12.2021
65 VS 956/2018 Andri Kirsima uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
66 VS 955/2018 Maret Rosenberg konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
67 VS 954/2018 Ever Oll konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener IV, tase 6; hüdrotehnika insener 31.12.2021
68 VS 953/2018 Andres Metsmägi inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
69 VS 952/2018 Toomas Siimso konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised ehitaja 31.12.2021
70 VS 951/2018 Tarmo Piirmets konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, sisearhitektuuri valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud sisearhitekt, tase 7, kunstide magister 31.12.2021
71 VS 950/2018 Ilona Merzin uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
72 VS 949/2018 Annika Lill uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas, maalingute valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Volitatud sisearhitekt, tase 7, maalingute restauraator 31.12.2021
73 VS 948/2018 Madis Kerner inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
74 VS 947/2018 Lembit Kilm konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitustehnik 31.12.2021
75 VS 946/2018 Toomas Aavik konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised ehitusinsener 31.12.2021
76 VS 945/2018 Erki Eksin inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
77 VS 944/2018 Relika Vaher konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised puit- ja kiviehitiste restauraator 31.12.2021
78 VS 943/2018 Mikk Köösel konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt puidurestauraator 31.12.2021
79 VS 942/2018 Daniel Kangur konserveerimine ja restaureerimine, plekitööde valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt plekksepp 31.12.2021
80 VS 941/2018 Henri Huberg uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, küttekolde ja korstna valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt pottsepp-restauraator, tase5 31.12.2021
81 VS 940/2017 Oliver Alver konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
82 VS 939/2017 Artur Ümar uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt muinsuskaitse ja restaureerimise bakalaureus 31.12.2021
83 VS 938/2017 Kalle Rannula uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud arhitekt, tase 7 31.12.2021
84 VS 937/2017 Õie Tilk konserveerimine ja restaureerimine, maalingute valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, kunstimälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt maalingute konservaator 31.12.2021
85 VS 936/2017 Mihkel Kuld inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusjuht, tase 6; ehitusinsener, tase 6 31.12.2021
86 VS 935/2017 Madis Rand konserveerimine ja restaureerimine, plekitööde valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt plekksepp 31.12.2021
87 VS 934/2017 Kenneth Herm uuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, puitelementide-detailide valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt muinsuskaitse ja konserveerimise bakalaureus, puidurestauraator 31.12.2021
88 VS 933/2017 Tõnu Kraav konserveerimine ja restaureerimine, plekitööde valdkonnas ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt plekksepp 31.12.2021
89 VS 932/2017 Priit Pärsim konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt arhitekt 31.12.2021
90 VS 931/2017 Mihkel Siimon inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, ehitusinsener 31.12.2021
91 VS 930/2017 Silver Bachmann inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener 31.12.2021
92 VS 929/2017 Janno Järvekülg inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
93 VS 928/2017 Viljar Paalaroos konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
94 VS 927/2017 Rein Kivi konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt volitatud ehitusinsener, tase 8 31.12.2021
95 VS 926/2017 Andreas Nigol inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
96 VS 925/2017 Liis Nemvalts inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
97 VS 924/2017 Kaspar Grigorjev inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
98 VS 923/2017 Tiit Schvede konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt ehitusinsener-tehnoloog 31.12.2021
99 VS 922/2017 Olari Aas inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Tehnikateaduste magister, diplomeeritud ehitusinsener, tase 7 31.12.2021
100 VS 921/2017 Ingrid Ruudi Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine ajaloomälestised (hooned), ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt kunstiteadlane; kunstiteaduste magister 31.12.2021