Number Ettevõte Mälestise liik Tegevusala Kehtiv alates Pädevustunnistused
EMU000643 Ambient Design OÜ ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine 19.09.2022 PT 265/2006
EMU000644 AS Paide MEK Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 20.09.2022 PT 203/2005
EMU000073 OÜ AB Kontekst Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 02.04.2015 PT 766/2015
EMU000604 OÜ inphysica technology Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 14.02.2022 PT 766/2015
EMU000293 molumba osaühing Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 24.08.2017 PT 766/2015
E 227/2005 EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OSAÜHING Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 22.05.2012 PT 847/2016 PT 1105/2022
EMU000642 MTÜ Teeme Ise Ajalugu Ajaloomälestis, Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 09.09.2022 PT 210/2005
E 860/2014 Silur OÜ Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 30.10.2014 PT 125/2003 PT 740/2014
EMU000640 ARHITEKT HELLE-ANN URGARD Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 31.08.2022 PT 978/2018
EMU000641 Arhitektibüroo Pind OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 31.08.2022 PT 978/2018
EMU000639 Kivi-Arne OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 29.08.2022 PT 777/2015
EMU000638 Timtar Grupp OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 18.08.2022 PT 29/2002
EMU000637 osaühing MEISEL Ajaloomälestis, Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 17.08.2022 PT 911/2017
EMS000002 Sukeldumisreisid OÜ Veealune mälestis, veealused mälestised Sukeldumise teenus, Veealusele mälestisele sukeldumise korraldamise teenuse osutamine 06.07.2017 PT 1027/2019 PT 1047/2020 PT 1065/2020 PT 970/2018
EMU000636 Arhitekt Jiri Tintera maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve 05.08.2022 PT 1087/2021
E 778/2014 Sihtasutus Eesti Vabaõhumuuseum ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised, kunstimälestised, tehnikamälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Materjaliuuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Muinsuskaitseline järelevalve 13.02.2014 PT 1042/2020
EMU000635 Renitum OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 01.08.2022 PT 1103/2022
EMU000633 Proland Ehitus OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine 25.07.2022 PT 815/2015
E 141/2004 Gerrante OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 28.08.2012 PT 621/2012
E 181/2004 Osaühing Vana Tallinn Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 13.07.2012 PT 621/2012
E 203/2005 Osaühing Klotoid Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 28.02.2012 PT 210/2005
EMU000631 Majaseente Tõrje OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 22.07.2022 PT 835/2016
EMU000632 Teepind OÜ Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 25.07.2022 PT 210/2005
EMU000202 Eesti Ehitusprojekt OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 08.06.2016 PT 83/2003 PT 210/2005
EMU000267 Osaühing Baltic Building Technology Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 19.05.2017 PT 895/2017
EMU000329 SOVA ARHITEKTID OÜ Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine 01.03.2018 PT 1/2002 PT 621/2012
E 616/2011 AS Infragate Eesti maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 08.05.2013 PT 72/2003 PT 649/2013 PT 227/2005 PT 490/2010
EMU000628 MadEst OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine 07.07.2022 PT 490/2010
EMU000629 ARHITEKTUURIBÜROO U SÕBER OÜ ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas 09.07.2022 PT 1056/2020
EMU000630 ELUVIIS OÜ ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade koostamine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas 11.07.2022 PT 1056/2020
EMU000221 Maverick OÜ Ajaloomälestis (hoone), ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskavade koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve, sisearhitektuuri valdkonnas 29.09.2016 PT 1056/2020 PT 767/2015 PT 262/2006
EMU000558 Sihtasutus Eesti Meremuuseum Ajaloomälestis, Ajalooline looduslik pühapaik, Arheoloogiamälestis / arheoloogiline leiukoht, Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, Veealune mälestis Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Sukeldumise teenus 03.05.2021 PT 986/2018 PT 1101/2022
EMS000004 Makalu OÜ Ajaloomälestis, Arheoloogiamälestis / arheoloogiline leiukoht, Ehitismälestis, Veealune mälestis Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Sukeldumise teenus 17.06.2016 PT 1101/2022
EMU000627 Tairi Ehitus OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 20.06.2022 PT 530/2011
E 820/2014 OÜ Adrianto Veealune mälestis Sukeldumise teenus 03.06.2014 PT 915/2017 PT 711/2014
EMU000469 Baltic Step Energy OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 18.01.2020 PT 881/2017
EMU000626 Osaühing Fertum Holding ajaloomälestised (hooned) konserveerimine ja restaureerimine 01.06.2022 PT 543/2011
E 435/2009 Osaühing PERTON EHITUS maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine 14.08.2013 PT 430/2009
E 180/2004 Osaühing Arhitektuuribüroo Pluss Ajaloomälestis (hoone), ajaloomälestised (hooned), Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, uuringud, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, muinsuskaitseline järelevalve 30.01.2014 VS 518/2011 PT 131/2003
E 801/2014 Arheox OÜ Ajaloomälestis, arheoloogiline leiukoht, Ajalooline looduslik pühapaik, muinsuskaitseala, Arheoloogiamälestis / arheoloogiline leiukoht, ajaloomälestised, Ehitismälestis, arheoloogiamälestised, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Arheoloogiline uuring 11.03.2014 PT 1041/2020 PT 700/2014
EMU000121 TUISU OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 15.09.2015 PT 803/2015
EMU000538 Procula OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 17.02.2021 PT 423/2009
EMU000569 Ehituskonsult Grupp OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 06.07.2021 PT 786/2015
EMU000625 OÜ Hiieveere maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 24.05.2022 PT 313/2007
E 750/2013 AS Ehitustrust maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis 17.09.2013 PT 663/2013 PT 678/2013
EMU000262 Inseneribüroo Telora OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised, tööstusmälestised, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 25.04.2017 PT 417/2009 PT 1067/2020 PT 449/2009
EMU000624 Lääne Katus OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 18.05.2022 PT 904/2017
EMU000622 Kiikri Ehitus OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 02.05.2022 PT 920/2017
EMU000623 OÜ WIESELAND Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 03.05.2022 PT 832/2016
EMU000423 P.P. Projekt OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 16.05.2019 PT 125/2003 PT 356/2008
E 117/2004 Osaühing ZOROASTER maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 25.10.2012 PT 616/2012 PT 89/2003 PT 456/2010
EMU000621 1 Koduehitus OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 20.04.2022 PT 1010/2018
EMU000620 Norte OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 04.04.2022 PT 584/2012
EMU000618 i2 arhitekt OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 22.03.2022 PT 876/2016
EMU000619 OÜ Linnaplaan maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ajalooline looduslik pühapaik, ajaloomälestised, arheoloogiamälestised, ehitismälestised Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine 23.03.2022 PT 1086/2021
EMU000617 Eve Alttoa ajaloomälestised, ehitismälestised, kunstimälestised uuringud, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, terrakota valdkonnas 22.03.2022 PT 195/2005
E 184/2004 TALLINNA LINNAEHITUSE AKTSIASELTS Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 10.11.2011 PT 811/2015
EMU000127 osaühing Covenant Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 30.09.2015 PT 811/2015
EMU000539 AKTSIASELTS LINDREM Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 03.03.2021 PT 811/2015
EMU000616 Puidupoisid OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 15.03.2022 PT 1100/2022 PT 885/2017
E 327/2007 Osaühing Willu Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 12.12.2011 PT 306/2007
EMU000615 Puitest Grupp OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 10.03.2022 PT 748/2014
EMU000614 VRG KATUSETÖÖD OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 08.03.2022 PT 1097/2022
EMU000612 Tabo Ehitus OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 04.03.2022 PT 979/2018
EMU000613 Hansavalve OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 07.03.2022 PT 979/2018
EMU000609 Virrex OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis 28.02.2022 PT 586/2012
EMU000610 Osaühing Bartke Projekt Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 02.03.2022 PT 854/2016
EMU000611 OÜ SampoEhituse maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 02.03.2022 PT 423/2009
EMU000606 INV Konsult OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine 16.02.2022 PT 347/2008
EMU000605 KUU OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine 14.02.2022 PT 951/2018
EMU000607 ECO POINT OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 22.02.2022 PT 1002/2018
EMU000608 Rataskaevu Developments OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 23.02.2022 PT 854/2016
E 703/2013 OÜ KESKKONNAPROJEKT Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajalooline looduslik pühapaik, ajaloomälestised, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Maastikuarhitektuurse projekti koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (maastikuarhitektuurse), Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Maastikuarhitektuurne uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (maastikuarhitektuurse) 29.01.2013 PT 468/2010 PT 730/2014
EMU000602 Viimistlus ja Ehitus OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 09.02.2022 PT 423/2009
EMU000603 Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 09.02.2022 PT 551/2011
EMU000601 Kivimuusik OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 08.02.2022 PT 22/2002 PT 22/2002
EMU000429 Eesti Kunstiakadeemia Ajaloomälestis, Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ajaloomälestised, Ehitismälestis, Kunstimälestis, ehitismälestised, kunstimälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Materjaliuuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise), sise- ja välisviimistluse valdkonnas, maali valdkonnas, maalingute valdkonnas, maalingute ja polükroomse puidu valdkonnas 04.06.2019 PT 376/2008 PT 329/2008 PT 488/2010 PT 312/2007 PT 386/2009 PT 904/2017 PT 848/2016
EMU000600 Nool Projekt OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 08.02.2022 PT 929/2017
EMU000599 Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine 04.02.2022 PT 406/2009
EMU000598 osaühing Joon Ruumis maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Arhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 03.02.2022 PT 22/2002 PT 22/2002
E 553/2011 DECKOL OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 11.01.2012 PT 466/2010
E 563/2011 OÜ NELIPLEKK Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 11.03.2014 PT 466/2010
E 555/2011 KIVIKUVAND OÜ maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised konserveerimine ja restaureerimine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 15.02.2012 PT 305/2007
E 577/2011 Osaühing Silindia Ehitus Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitise tarindite uuring, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Ehitusuuring sh ehitise audit ja ekspertiis, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 15.03.2012 PT 82/2003 PT 790/2015
EMU000079 P.P. Ehitusjärelevalve OÜ Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, Ehitismälestis, ehitismälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Konstruktiivse projekti koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 29.04.2015 PT 186/2004 PT 125/2003 PT 850/2016 PT 858/2016
EMU000596 Osaühing Ösel Consulting maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise) 18.01.2022 PT 544/2011
EMU000597 Dreibau OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 19.01.2022 PT 736/2014
EMU000595 FIE Triin Tõrs-Ojari maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine 18.01.2022 PT 237/2005
EMU000594 Tiiu Lõhmus maailmapärandi objekt, ajaloomälestised (hooned), muinsuskaitseala, ehitismälestised Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine/ Sisearhitektuurse projekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise), sisearhitektuuri valdkonnas 12.01.2022 PT 234/2005
EMU000296 Kolmik OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 19.09.2017 PT 920/2017
E 671/2012 Aja Nägu OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 13.07.2012 PT 758/2015
E 805/2014 Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine 25.03.2014 PT 702/2014
E 840/2014 OÜ Belify Ajaloomälestis, Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 16.07.2014 PT 727/2014
E 858/2014 Form Design OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine 30.10.2014 PT 741/2014
EMU000450 Alexmit OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 18.09.2019 PT 758/2015
EMU000070 Pekko Projekt OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 02.04.2015 PT 765/2015
EMU000102 EKS Invest OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine 30.06.2015 PT 786/2015
EMU000198 MiHo OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine 26.05.2016 PT 972/2018
EMU000204 Maakivist OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 21.06.2016 PT 801/2015
EMU000209 Wergoland Grupp OÜ Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine 09.08.2016 PT 855/2016