Üldinfo
Kehtiv alates
28.09.2011

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Sweco EST OÜ
Registrikood
10633373
Aadress
Valukoja tn 8, 13517, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Telefon
6799530

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring

Pädevad isikud

Isik
Rain Reino PT 1034/2020
Isik
Toomas Rapp PT 544/2011

Märkused

VS Toomas Rapp lisatud 15.01.2018 protokolli nr 357 alusel