Üldinfo
Kehtiv alates
26.10.2011

Majandustegevusteate omanik

Nimi
OÜ Arens Ehitustööd
Registrikood
11906991
Aadress
Pärna tn 27, 93814
E-post
info@arensehitus.ee
Telefon
55520240

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), ehitismälestised, Ehitismälestis, tööstusmälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, inseneriuuringud, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring

Pädevad isikud

Isik
Mart Loik VS 804/2015
Isik
Olari Aavik PT 736/2014

Märkused

vastutav spetsialist Olari Aavik ja täiendavad tööde liigid: muinsuskaitse eritingimuste tegevuskavade koostamine lisatud 18.09.2014; vastutav spetsialist Mart Loik lisatud 15.09.2015