title_application
valid_from
26.10.2011

ownerperson

name
OÜ Arens Ehitustööd
person_id
11906991
address
Pärna tn 27, 93814
email
info@arensehitus.ee
Tel
55520240

persons_competences

works
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), ehitismälestised, Ehitismälestis, tööstusmälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, inseneriuuringud, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, uuringu tegevuskavade koostamine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring

responsible_specialists

person
Mart Loik VS 804/2015
person
Olari Aavik PT 736/2014

notes

vastutav spetsialist Olari Aavik ja täiendavad tööde liigid: muinsuskaitse eritingimuste tegevuskavade koostamine lisatud 18.09.2014; vastutav spetsialist Mart Loik lisatud 15.09.2015