title_application
valid_from
23.04.2012

ownerperson

name
OSAÜHING LANGEPROON HÜDROISOLATSIOONITÖÖD
person_id
10725490
address
Käo 52/1, 11311, Tallinn
Tel
6552502

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring

responsible_specialists

person
Priit Langeproon PT 424/2009