Üldinfo
Kehtiv alates
25.10.2012

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Osaühing ZOROASTER
Registrikood
11001126
Aadress
41543, Edise küla
Telefon
3366191

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Arhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Sisearhitektuurse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring

Pädevad isikud

Isik
Jekaterina Šabanova PT 616/2012
Isik
Aivo Raud PT 89/2003
Isik
Vladimir Orlov PT 456/2010
Isik
Maria Gudkova PT 1133/2023