Üldinfo
Kehtiv alates
10.06.2013

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Accurato Fassaadid OÜ
Registrikood
11651870
Aadress
Hoole, 60232
E-post
ruve@accurato.ee
Telefon
5118916

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), ehitismälestised, Ehitismälestis, tööstusmälestised, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala, UNESCO maailmapärandi nimekirja objekt
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, inseneriuuringud, uuringu tegevuskavade koostamine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, konserveerimise ja restaureerimise projektide inseneriosade koostamine, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade koostamine, konserveerimine ja restaureerimine, muinsuskaitseline järelevalve, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Materjaliuuring

Pädevad isikud

Isik
Marko Teder PT 879/2017

Märkused

vastutav spetsialist Marko Teder lisatud komisjoni 14.08.2017 protokoll nr 348 alusel