Üldinfo
Kehtiv alates
03.06.2014

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Dan Lukas
Registrikood
11122723
Aadress
Sadama tn 29, 92411
E-post
votted@gmail.com
Telefon
53737733

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
Ajaloomälestis, Ehitismälestis, Kunstimälestis, Tehnikamälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring, Viimistluskihtide uuring

Pädevad isikud

Isik
Dan Lukas PT 715/2014

Märkused

Kunstimälestistel mööbli ja puitelementide-detailide osas