Üldinfo
Kehtiv alates
30.10.2014

Majandustegevusteate omanik

Nimi
Silur OÜ
Registrikood
12727598
Aadress
Rapla maakond, Kehtna vald, Paluküla, Metsanurga, 79019
E-post
margo@silur.ee
Telefon
56906404

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise ehitusprojekti koostamine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
Valdkond
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Kivi, sh betooni konserveerimine ja restaureerimine, Müüri konserveerimine ja restaureerimine, Konstruktiivse ehitusprojekti koostamine, Ehitusuuring, sh ehitise ekspertiis, Ehitise tarindite uuring

Pädevad isikud

Isik
Margo Lill PT 740/2014
Isik
Urmas Tammemäe PT 125/2003

Märkused

Tegevusluba MTR-is EMU000027, väljastatud 31.10.2014