title_application
valid_from
04.03.2015

ownerperson

name
Amain Ehitus OÜ
person_id
11376240
address
Roobi küla, Teelahkme, 66279
email
amain@amain.ee
Tel
+372 53481435

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring, Materjaliuuring

responsible_specialists

person
Ain Siska PT 761/2015