title_application
valid_from
30.09.2015

ownerperson

name
osaühing Covenant
person_id
10343059
address
Õismäe tee 128-31, Tallinna linn, Harju maakond
email
info@convenant.ee
Tel
53240732

persons_competences

works
Ajaloomälestis (hoone), Ehitismälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
types
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine
field
Ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Ehitusuuring, Ehitise tarindite uuring

responsible_specialists

person
Aarne Keldrima PT 811/2015