Üldinfo
Kehtiv alates
30.09.2015

Majandustegevusteate omanik

Nimi
OÜ Virk
Registrikood
12040358
Aadress
Pepleri tn 32, 51010
E-post
katimannik@gmail.com
Telefon
+372 5560 2055

Ettevõte pädevus

Mälestise liik
ajaloomälestised (hooned), Ajaloomälestis (hoone), maailmapärandi objekt, muinsuskaitseala, ehitismälestised, Ehitismälestis, Kunstimälestis, Maailmapärandi objekt, Muinsuskaitseala
Tegevusala
Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Mälestise ning maailmapärandi objektil asuva ehitise konserveerimine ja restaureerimine, Mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve läbiviimine, Konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine (ehitise), konserveerimine ja restaureerimine, Uuringukava koostamine ja uuringu tegemine/ Viimistluskihtide uuring, Planeeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine, Muinsuskaitseline järelevalve (ehitise), maalingute valdkonnas
Valdkond
Ehitise või selle osa konserveerimise ja restaureerimise tegevuskava koostamine, Ehitisel tehtava töö muinsuskaitseline järelevalve, Maalingu konserveerimine ja restaureerimine, Viimistluskihtide konserveerimine ja restaureerimine, Ehitusuuring, Viimistluskihtide uuring

Pädevad isikud

Isik
Reesi Sild PT 532/2011
Isik
Kati Männik PT 810/2015